Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
Z
Ilość znalezionych haseł: 710

Urządzanie lasu

zestawienia zbiorcze danych inwentaryzacyjnych

(urządzanie lasu), w skład obowiązkowych zestawień zbiorczych danych inwentaryzacyjnych do planu urządzenia lasu wchodzą:1) tabela nr I: zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa według rodzajów użytków gruntowych, kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju (w tabeli tej uwzględnia się również podział na obręby leśne);2) tabela nr II: zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu według panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji (sporządzana dla obrębów leśnych);3) tabela nr III: powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku według głównych (dominujących) funkcji lasu oraz gatunków panujących (sporządzana dla obrębów leśnych i łącznie dla nadleśnictwa); dla gruntów niezalesionych gatunkiem panującym jest gatunek główny typu drzewostanu (TD);4) tabela nr IV: powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku według typów siedliskowych lasu oraz gatunków panujących (sporządzana dla obrębów leśnych);5) tabela nr Va: powierzchniowa tabela klas wieku według rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu (sporządzana dla obrębów leśnych);6) tabela nr Vb: miąższościowa tabela klas wieku według rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu (sporządzana dla obrębów leśnych);7) tabela nr VI: powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku według gospodarstw oraz grup gatunków panujących o tym samym wieku rębności (sporządzana dla obrębów leśnych);8) tabela nr VII: powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku według stref uszkodzenia lasu oraz gatunków panujących, sporządzana dla obrębów leśnych (do czasu wprowadzenia obowiązku, o którym mowa w § 25 ust. 13 niniejszej instrukcji, tabeli tej się nie sporządza);9) tabela nr VIIIa: tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości według gatunków panujących i stref uszkodzenia – przyrost tablicowy (sporządzana dla obrębów leśnych, a do czasu wprowadzenia odpowiedniej metodyki, sporządzana bez wyróżniania stref uszkodzenia);10) tabela nr VIIIb: tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości według gatunków panujących i stref uszkodzenia – przyrost zredukowany, sporządzana dla obrębów leśnych; do czasu wprowadzenia odpowiedniej metodyki, tabeli tej się nie sporządza; 11) tabela nr VIIIc: tabela spodziewanego rocznego przyrostu użytecznego według gatunków panujących;12) wzór nr 1: schemat opisu taksacyjnego;13) wzór nr 2: wykaz obiektów selekcji nasiennej (sporządzany dla obrębówleśnych);14) wzór nr 3: wykaz drzewostanów kwalifikujących się do przebudowy (sporządzany dla obrębów leśnych);15) wzór nr 4: wykaz drzewostanów w klasie odnowienia (sporządzany dla obrębów leśnych);16) wzór nr 5: wykaz drzewostanów w klasie do odnowienia (sporządzany dla obrębów leśnych);17) wzór nr 5a: wykaz drzewostanów o budowie przerębowej (sporządzany nieobligatoryjnie, na formularzu jak wzory nr 4 i 5).

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt