Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
Ilość znalezionych haseł: 11

Ergonomia w leśnictwie

ergonomiczne zmiany w konstrukcji pilarek spalinowych w latach 1991 – 2000

(ergonomia w leśnictwie), w latach 1951 - 1970  do najważniejszych zmian eregonomicznych w konstrukcji pilarek zaliczyć należy  wprowadzenie nastepujących zmimodyfikacji: - Hamulec uaktywniany w trojaki sposób (STIHL 036 QS, - Ogrzewanie uchwytów pilarki, - Katalizator spalin (STIHL), - Dodatkowe filtrowanie  powietrza, -„Elasto – Start”, - Zawór dekompresyjny, - Pompka wtryskująca dodatkową porcję paliwa przy rozruchu, - Ochrony na prowadnicę przy transporcie pilarki, - Łańcuch systemu oilomatic (STIHL), - Boczne napinanie piły łańcuchowej (STIHL), - Prowadnice piły łańcuchowej puste wewnątrz (lekkie), - Zwiększenie bezpieczeństwa pracy, ograniczenie urazów od piły łańcuchowej, podniesienie pewności włączenia hamulca i niezawodności jego działania. - Utrzymywanie odpowiedniej ciepłoty dłoni pilarza w celu ograniczenia skurczu naczyń krwionośnych włosowatych pod wpływem zimna i wilgoci, bezpośredni związek ze szkodliwym działaniem bodźca drganiowego, który podobnie jak zimno obkurcza naczynia krwionośne włosowate, zmniejszanie negatywnego działania wibracji na operatora. - Umożliwienie katalizy gazów spalinowych i zmniejszenie ich toksycznego oddziaływania, proces katalizy możliwy tylko w wysokiej temperaturze związków katalizujących, która może być w pilarce nie osiągana z uwagi na specyfikę techniki pracy (praca przerywana, wykonywana w krótkich odcinkach czasu). - Wstępne, odśrodkowe oczyszczanie powietrza zasysanego do filtra, lepsza jakość filtrowania powietrza, możliwość bardziej stabilnej pracy silnika, mniejsza awaryjność gaźnika. - Zmniejszenie wysiłku dynamicznego przy uruchamianiu pilarki, ochrona dłoni i nadgarstka przed przeciążeniami i urazami mechanicznymi przy uruchamianiu pilarki, ułatwienie rozruchu, szczególnie pilarki zimnej. - Ułatwienie rozruchu silnika przy zimnej pilarce, ograniczenie wykonywania wielokrotnych, znacznych wysiłków podczas uruchamiania. - Zabezpieczenie części ciała operatora przed okaleczeniami ostrzami piły łańcuchowej w czasie transportu  pilarki. - Zapewnienie dobrej jakości smarowania sworzni piły łańcuchowej w trakcie pracy w rzazie, zmniejszenie uszkodzeń piły na skutek zużycia i zmęczenia sworzni a tym samym ryzyka urazu od zerwanej piły podczas pracy, ułatwienie czynności obsługowych – brak konieczności kąpieli olejowej piły w okresach pomiędzy jej eksploatacją. - Ułatwienie czynności obsługowych montażu i demontażu piły na prowadnicy, mniejszy wysiłek dynamiczny przy obsłudze piły, regulacji napięcia na prowadnicy. - Zmniejszenie ciężaru pilarki, mniejsze obciążenia statyczne i dynamiczne operatora, poprawienie parametrów wytrzymałościowych prowadnicy, poprawa jakości układu tnącego.

Zobacz więcej...

Pielęgnowanie drzew

odciągi i podwieszenia

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), odciągi są wiązaniami elastycznymi montowanymi na drzewie i zakotwionymi w fundamencie lub kątowniku posadowionym w gruncie, ewentualnie w ścianach budowli. Odciągi są zalecane w sytuacji, gdy nie są zachowane parametry statyczne całego drzewa, przy wyłamaniu części korony lub przechyleniu pnia (naderwaniu systemu korzeniowego) i braku możliwości wykonania korygujących cięć technicznych. Głębokość posadowienia fundamentu i jego masa powinny zapewniać stabilność układu przenoszącego ciężar całego drzewa. Siłę, z jaką drzewo działa na podpory, można oszacować na podstawie ciężaru właściwego drewna. Miąższość odciąganego drzewa określa się na podstawie jego pierśnicy i wysokości z Tabel Miąższości Drzew Stojących. Miejsce mocowania liny na pniu drzewa powinno być wybrane powyżej położenia jego środka ciężkości, lecz nie wyżej niż do ok. 2/3 wysokości całego drzewa. W szczególnie trudnych warunkach, na stanowiskach narażonych na gwałtowne i zmienne uderzenia wiatru, należy stosować dwa odciągi ustawione względem siebie pod kątem ok. 60°. Stosowane kiedyś przewierty oraz zakładanie śrub przechodzących przez pień i elastycznie połączonych z elementem utrzymującym drzewo należy uznać za niepożądane z uwagi na ograniczanie ruchów drzewa i jego ranienie w sąsiedztwie śruby. Mocowanie liny na drzewie prowadzone jest podobnie jak w przypadku statycznych wiązań elastycznych. W sytuacji braku możliwości poprowadzenia odciągu do fragmentu korony stosuje się elastyczne podwieszenia poprowadzone od konstrukcji wzniesionej nad drzewem do zagrożonych części drzewa. Sposób wykonania podwieszenia jest analogiczny jak w przypadku wiązań elastycznych.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt