Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

acydofilny podgórski dębowy las wilgotny

(botanika leśna, fitosocjologia), zespół leśny o nazwie naukowej Molinio arundinaceae-Quercetum Neuh. et Neuh.-Nov. 1953, z klasy Quercetea robori-petraeae, rzędu Quercetalia robori-petraeae i związku Quercion robori-petraeae. Ubogi las dębowy z trzęślicą trzcinowatą w runie zajmujący wilgotne siedliska na Pogórzu Sudeckim. Drzewostan buduje dąb bezszypułkowy z domieszką sosny, buka, lipy, dębu szypułkowego, brzóz, osiki oraz świerka. Z krzewów najczęstsza jest kruszyna. Runo ma fizjonomie trawiastą, z dominacją trzęślicy trzcinowatej i udziałem kłosówki miękkiej, jastrzębców, borówki czarnej, kosmatki gajowej, wiechliny gajowej i innych. Acydofilny podgórski dębowy las wilgotny zwany jest także podgórskim acydofilnym lasem wilgotnym.  

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Matuszkiewicz J.M. 2007. Zespoły leśne Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt