Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

acydofilny podgórski dębowy las wilgotny

Opis
Zgłoś uwagę

(botanika leśna, fitosocjologia), zespół leśny o nazwie naukowej Molinio arundinaceae-Quercetum Neuh. et Neuh.-Nov. 1953, z klasy Quercetea robori-petraeae, rzędu Quercetalia robori-petraeae i związku Quercion robori-petraeae. Ubogi las dębowy z trzęślicą trzcinowatą w runie zajmujący wilgotne siedliska na Pogórzu Sudeckim. Drzewostan buduje dąb bezszypułkowy z domieszką sosny, buka, lipy, dębu szypułkowego, brzóz, osiki oraz świerka. Z krzewów najczęstsza jest kruszyna. Runo ma fizjonomie trawiastą, z dominacją trzęślicy trzcinowatej i udziałem kłosówki miękkiej, jastrzębców, borówki czarnej, kosmatki gajowej, wiechliny gajowej i innych. Acydofilny podgórski dębowy las wilgotny zwany jest także podgórskim acydofilnym lasem wilgotnym.  

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Matuszkiewicz J.M. 2007. Zespoły leśne Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt