Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

adiuwianty

Opis
Zgłoś uwagę

(ochrona lasu), substancje lub mieszaniny substancji dodawane do środków ochrony roślin w celu zmodyfikowania właściwości biologicznych składnika biologicznie czynnego lub zmiany cech fizykochemicznych cieczy użytkowej.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Instrukcja Ochrony Lasu; CILP; Warszawa 2004

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt