Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

administracja architektoniczno-budowlana

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), to organy administracji publicznej - starosta, wojewoda i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - sprawujące nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243, poz. 1623) wymienia organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego określając jednocześnie ich zadania i kompetencje.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Grzegorz Trzciński

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt