Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

administracja ochrony przyrody

(ochrona przyrody), zgodnie z zapisami art. 91 ustawy o ochronie przyrody, organami w zakresie ochrony przyrody są:
- minister właściwy do spraw środowiska;
- Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
- wojewoda;
- regionalny dyrektor ochrony środowiska;
- marszałek województwa;
- dyrektor parku narodowego;
- starosta;
- wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
Delegację ustawową do tworzenia form ochrony przyrody mają:
- minister właściwy do spraw środowiska;
- regionalny dyrektor ochrony środowiska;
- sejmik województwa
- rada gminy.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

ustawa o ochronie przyrody art. 91

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt