Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

adsorpcja jednocząsteczkowa

(nauka o surowcu drzewnym), zwana adsorpcją chemiczną. Podstawę wiązania wody stanowią międzycząsteczkowe siły przyciągania działające na powierzchni adsorbenta na nieznaczną odległość. Przejście czasteczek pary wodnej z bezładnego ruchu w układ przestrzennie uporządkowany powoduje uwolnienie energii, która ujawnia się w postaci wydzielanego ciepła adsorpcji. Zjawisko adsorpcji jednocząsteczkowej obejmuje przedział wilgotności drewna do 4%, a przyswajana w ten sposób woda określana jest w chemii drewna mianem wody związanej. 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Krzysik F. 1974. Nauka o drewnie. PWRiL, Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt