Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

adsorpcja

Opis
Zgłoś uwagę

(inżynieria leśna, hydrologia), podstawowy proces fizykochemiczny zachodzący powszechnie w wodach podziemnych i powierzchniowych, decydujący o ich składzie chemicznym. Polega na gromadzeniu się na powierzchni minerałów lub cząstek koloidalnych - adsorbentów substancji rozpuszczonych w wodzie - adsorbatów. Przebieg adsorpcji jest uzależniony głównie od stężenia i energii cząsteczek adsorbatu, właściwości i rozdrobnienia adsorbenta oraz warunków środowiska (pH, Eh, temperatury, ciśnienia, mineralizacji wody itp.). Jeśli siły wiążące cząsteczki adsorbatu i adsorbenta są siłami międzycząsteczkowymi van der Waalsa, występuje adsorpcja fizyczna, jeśli występują powierzchniowe połączenia chemiczne, proces ma charakter adsorpcji chemicznej, nazywanej też aktywowaną. W wodach podziemnych w klimacie umiarkowanym dominują procesy adsorpcji kationów, w wilgotnych tropikach szerzej występuje adsorpcja anionów.
ang. adsorption

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt