Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

aktualizacja mapy numerycznej

(geomatyka), proces, który ma na celu przystosowanie bazy geometrycznej do zmian przestrzennych, jakie zaszły w nadleśnictwie od czasu jej powstania lub wprowadzenia ostatnich poprawek do chwili obecnej. Zmiany takie mogą być następstwem prowadzenia planowej gospodarki leśnej, działania czynników biotycznych i abiotycznych (zwykle o charakterze klęski, tj. gradacje, pożary), zmian stanu posiadania nadleśnictwa itp. Aktualizacja bazy geometrycznej powinna być prowadzona łącznie z aktualizacją powiązanej z nią bazy opisowej. Dla LMN bazą taką jest System Informatyczny Lasów Państwowych (SILP). Gdy obie bazy, LMN i SILP, są synchronicznie aktualizowane, można mówić o procesie aktualizacji systemu informacji przestrzennej dla nadleśnictwa.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

„Słownik geomatyczny” zawarty w publikacji „Geomatyka w Lasach Państwowych – Część II. Poradnik praktyczny”, CILP, Warszawa 2013 r.

Powiązane hasła

leśna mapa numeryczna (LMN)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt