Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

akty prawne regulujące usuwanie zadrzewień

(użytkowanie lasu), 1. Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. , 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w prawie opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz usuwanie drzew lub krzewów, 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska oraz rejestru decyzji dotyczących tych kar; załącznik zawiera tabelę: Stawki kar pieniężnych za usuwanie bez zezwolenia lub zniszczenie drzew lub krzewów oraz zniszczenie terenów zieleni. 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dieter F. Giefing

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt