Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

aktywna ochrona drzew

(arborystyka, pielęgnowanie drzew), aktywna i dynamiczna ochrona drzew zakłada rewitalizację siedlisk naturalnych w miastach z właściwym doborem gatunków i odmian roślin. Zachowane tereny o charakterze naturalnym i półnaturalnym oraz obszary zrewitalizowane mogą w coraz większym stopniu naturalizować sztuczny charakter antropogenicznych siedlisk miejskich. Prowadzenie działań w miejskich nasadzeniach zieleni wymaga podejścia kompleksowego, obejmującego: bezpieczeństwo metod prowadzenia zabiegów, edukację, kształtowanie poglądów społecznych, ochronę walorów estetycznych, ochronę wartości historycznej, ochronę bioróżnorodności roślinnej i zwierzęcej, ochronę walorów rekreacyjnych, ochronę wód, określenie sposobów zwalczania chorób i szkodników roślin.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Żarczyńska B., Nowak A. 2010. Współczesne problemy ochrony przyrody. Uprawa i Ochrona drzew, 7: 81–86.

Publikacje powiązane tematycznie

Gawroński S. 2005. Nowe spojrzenie na ochronę i pielęgnację terenów zieleni. [W:] Pielęgnacja i ochrona zieleni miejskiej. Red. P. Śliwa, K. Wiech. Text, Kraków: 52–59.
Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.
Wiech K. 2005. Integrowana ochrona i pielęgnacja zieleni w miastach. Zarys programu przygotowany w ramach Centrum Doskonałości Akademii Rolniczej w Krakowie.[W:] Pielęgnacja i ochrona zieleni miejskiej.
Red. P. Śliwa, K. Wiech. Text, Kraków: 7–11.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt