Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Aktywne Udostepnianie Lasu

(turystyka), aktywne udostępnianie lasu to program Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jako wspólne przedsięwzięcie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w ramach którego w latach 2011-2013 powstały 22 parkingi leśne i 251 miejsc postoju pojazdów. Celami programu są:
1. Zapewnienie społeczeństwu, w związku z realizacją przez Lasy Państwowe pozaprodukcyjnych funkcji lasu w ramach trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, możliwości wypoczynku, rekreacji, uprawiania turystyki oraz krajoznawstwa z wykorzystaniem lasów Skarbu Państwa oraz ich otoczenia poprzez pokrycie terenu Polski siecią m.in. parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów.
2. Wzrost efektywności edukacji leśnej społeczeństwa oraz promocji polskiego modelu leśnictwa, w tym promocji Lasów Państwowych, poprzez wykorzystanie do tej działalności sieci parkingów i miejsc postoju pojazdów (o których mowa w pkt 1).
3. Urzeczywistnianie misji Lasów Państwowych w tym zakresie, w jakim wiąże się ona z przyczynianiem się Lasów Państwowych (także w kooperacji z organami i instytucjami lokalnymi i powinności publicznych) do rozwoju terenów niezurbanizowanych, a tym samym do zmniejszania bezrobocia na tych terenach.
W realizację programu na różnych etapach jego realizacji zaangażowane są zarówno nadleśnictwa, jak i zakłady Lasów Państwowych, w tym Osrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zarządzenie nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt. „Aktywne udostępnianie lasu na lata 2013-2014” oraz zasad jego realizacji jako wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie wytwarzania infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej (BI.LP.2013.9.6). Doprecyzowanie: Wioletta Kacprzyk

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt