Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

aktywność zawodowa osób starszych

(ergonomia w leśnictwie), przedłuża okres aktywności, a działania w tym zakresie powinny być prowadzone równocześnie na wszystkich płaszczyznach oddziaływania, w tym:- indywidualnej poprzez propagowanie i inicjowanie działań wzmacniających indywidualne kompetencje i możliwości wykonywania pracy, podnoszenie indywidualnej wydolności i sprawności fizycznej, upowszechnienie kształcenia ustawicznego w różnych dziedzinach umożliwiającego wielokierunkowe kształcenie i uzyskiwanie kilku zawodów,- przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie zasad zarządzania wiekiem w kontekście warunków pracy oraz zmian organizacyjnych np. elastyczne godziny pracy, praca w niepełnym wymiarze godzin, dłuższe przerwy między wysiłkami, dostosowywanie kompetencji pracowników do zadań poprzez szkolenia,- społeczeństwa poprzez zmianę postaw wobec pracy i przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, przeciwdziałanie dyskryminacji, poprawę świadomości zagadnień związanych z wiekiem pracownika w polityce pracy czy zmianę przepisów prawnych regulujących wychodzenie z rynku pracy.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

www.wypadek.pl

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt