Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

amplituda

(ergonomia w leśnictwie), największa wartość przemieszczenia osiągana przez wielkość fizyczną , zmieniającą się w czasie w sposób harmoniczny. Pojęcie amplitudy wprowadza się też dla wielkości zmieniających się okresowo, lecz nieharmonicznie. W tych przypadkach przez amplitudę najczęściej rozumie się największą (co do wielkości bezwzględnej) wartość różnicy danej wielkości i jej wartości średniej. W przypadku drgań mechanicznych amplituda jest drogą jaką przebywa czasteczka drgająca, wyrażana w miarach długości (mm, cm, m).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Sowa J. M. 1995. Ergonomia i ochrona pracy w leśnictwie. Materiały do wykładów, KULiD, AR Kraków

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt