Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

analiza gleby (polowa, laboratoryjna i kameralna)

(gleboznawstwo leśne), analiza gleby to zestaw czynności polowych, laboratoryjnych i kameralnych, których wynikiem jest ustalenie podstawowych i specjalistycznych właściwości gleby. Analizą polową są → terenowe badania gleby. Analiza laboratoryjna rozpoczyna się od oznaczenia uziarnienia gleby, odczynu, kwasowości, zawartości węgla organicznego i azotu całkowitego, zawartości kationów, anionów pojemności sorpcyjnej, makroelementów, mikroelementów i metali ciężkich, a także wielu składników organicznych, w tym liczebności bakterii, grzybów, oznaczanie aktywności enzymów, pomiar oddychania gleby i inne:
fizyczne właściwości gleb,
→ chemiczne i fizykochemiczne właściwości gleb,
biochemia i biogeochemia gleby.
Do oznaczania właściwości służy aparatura laboratoryjna. Opracowanie wyników, to ich ujęcie w formie tabel i rycin, co czyni je prostszymi i łatwymi do interpretacji. W trosce o jakość wyników prac laboratoryjnych wprowadzono → certyfikat akredytacji laboratorium.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E. 1976. Analiza chemiczno rolnicza. PWN.
Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Bednarek R, Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E. 1976. Analiza chemiczno rolnicza. PWN.
Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991 Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa.
Procedures for soil analysis. Fifth edition (ed. L. P. Van Reeuwijk). Technical Paper 9. ISRIC, FAO, 1995.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt