Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

analiza gospodarki leśnej w minionym okresie

(urządzanie lasu), opracowanie będące częścią opisania ogólnego (elaboratu) planu urządzenia lasu nadleśnictwa, powstałe na bazie referatu przedstawianego przez nadleśniczego na Naradzie Techniczno-Gospodarczej, skorygowanego koreferatami wykonawcy pul i Inspekcji Lasów Państwowych oraz referatem kierownika ZOL. Analiza obejmuje zestawione według obrębów leśnych oraz łącznie dla nadleśnictwa m.in.: zmiany w stanie posiadania, porównanie zaplanowanych zadań gospodarczych na ubiegłe dziesięciolecie z ich wykonaniem, ocenę stanu lasu, rozmiar wykonanych prac zalesieniowych, rozmiar szkód w lasach, wyniki użytkowania ubocznego, ocenę wykonania zadań wynikających z programu ochrony przyrody, wnioski wynikające z porównania powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w kolejnych planach urządzenia lasu.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Krzysztof Okła na podstawie Instrukcji Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012, cz. I, § 76

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt