Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

analiza statyki drzewa pod kątem możliwości powstania wykrotu w metodzie wizualnej VTA

Opis
Zdjęcia
Zgłoś uwagę

(arborystyka, pielęgnowanie drzew), ocena statyki drzewa VTA (Visual Tree Assessment) w zakresie zagrożenia powstania wykrotu polega na wizualnej ocenie wybranych cech budowy morfologicznej części nadziemnej i widocznych fragmentów systemu korzeniowego, klasyfikacji zmian oraz nieprawidłowości we wzroście i wyglądzie zewnętrznym organów drzewa. Ocenie podlegają: system korzeniowy (anomalie, widoczne ubytki systemu korzeniowego), podłoże w obrębie rzutu korony drzewa (pęknięcia, struktura gleby, obecność materiałów pobudowlanych), ekscentryczność lub deformacja korony oraz pochylenie drzewa (zwłaszcza na eksponowanych stanowiskach). Ocenę przeprowadza się wizualnie, poprzez porównanie wyglądu wybranych cech drzewa i podłoża w jego sąsiedztwie z zestawem grafów. W ocenie stosuje się skalę czterostopniową, w której stopień zerowy opisuje drzewo niezagrożone, natomiast trzeci odpowiada drzewu zagrożonemu w wysokim stopniu.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Joos K.A. 1997. Visuelle Baumansprache. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Fortbildungskurs 15 baum-und Holzexpertisen Holzwissenschaften, Forstschutz und Dendrologie.
Siewniak M., Kusche D. 2002. Baumpflege heute. Patzer-Verlag, Berlin – Hannover.

Publikacje powiązane tematycznie

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

analiza statyki drzewa pod kątem możliwości powstania wykrotu w metodzie wizualnej VTA
analiza statyki drzewa pod kątem możliwości powstania wykrotu w metodzie wizualnej VTA
analiza statyki drzewa pod kątem możliwości powstania wykrotu w metodzie wizualnej VTA

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt