Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

analiza statyki drzewa pod kątem możliwości złamania w metodzie SIA

(arborystyka, pielęgnowanie drzew), metoda SIA (Static Integrated Assessment) bazuje na metodzie AfB (Arbeitsstelle für Baumstatik) i testach ciągnięcia, ale jest dużo prostsza w stosowaniu. Jest ona matematyczną symulacją zachowania obserwowanego drzewa przy założeniu obciążenia wiatrem o sile 32 m • s–1. W metodzie tej łączy się dane uzyskane z oceny wizualnej (gatunek drzewa, grubość, wysokość, grubość korowiny, kształt korony, lokalizacja drzewa w terenie zurbanizowanym, położenie w szpalerze czy jako samotnik) i wynikające z badań eksperymentalnych uzyskanych metodą AfB. W toku analiz wykonuje się proste pomiary cech budowy morfologicznej drzewa, a następnie uzyskane dane odnosi się do serii diagramów. Badanie wykonuje się w czterech etapach:
- ustalenie związku pomiędzy wysokością, pierśnicą i kształtem korony,
- porównanie średnicy drzewa z drzewem modelowym, którego wytrzymałość ustalona w metodzie AfB wynosi 100%,
- analiza ubytków wgłębnych i określenie minimalnej szerokości zdrowej ścianki drewna,
- ustalenie minimalnego rozmiaru wymaganych cięć redukcyjnych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kolařik J., Wessolly L. 2001. SIA (Static Integrated Assessment). Přiručka uživatele. Schola Arboricultura S.R.O. Rosice, Czechy.

Publikacje powiązane tematycznie

Szewczyk G. 2009. Ekspertyza dendrologiczna klonu jesionolistnego (Acer negundo L.) w zakresie: oceny żywotności, oceny stanu zdrowotnego, oceny możliwości wykonywania dalszej pielęgnacji wraz z podaniem szacunkowego zakresu cięć. Maszynopis. KULiD UR, Kraków.
Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

analiza statyki drzewa pod kątem możliwości złamania w metodzie SIA

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt