Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

analiza statyki drzewa pod kątem możliwości złamania w metodzie szacunkowej

(arborystyka, pielęgnowanie drzew), w szacunkowej ocenie zagrożenia złamania drzewa analizie podlega stan zdrowotny drewna pnia w odziomkowej części pnia. Próbki ocenianego drewna pobiera się za pomocą świdra Presslera z miejsc pomiędzy nabiegami korzeniowymi, które z reguły mają najmniejszy udział zdrowej ścianki drewna. Stopień rozkładu drewna szacuje się zwłaszcza w zakresie udziału zgnilizny miękkiej i udziału ubytków całkowitych. Szczególnie duże zagrożenie występuje w sytuacji, gdy dla przekroju pnia z najcieńszą zdrową ścianką drewna stosunek (W) zdrowej ścianki drewna do promienia pnia ze zgnilizną jest mniejszy od 0,3.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mattheck K., Bethge K. 1996. Geräte zum Auffinden und Bewerten von holzzersetzender Fäule in Bäumen. Neue Landschaft, 1: 31–35.

Publikacje powiązane tematycznie

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt