Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

analiza statyki drzewa pod kątem możliwości złamania w metodzie wizualnej VTA

(arborystyka, pielęgnowanie drzew), ocena statyki drzewa VTA (Visual Tree Assessment) w zakresie zagrożenia powstania złamania polega na wizualnej ocenie wybranych cech budowy morfologicznej nadziemnej części drzewa, klasyfikacji zmian oraz nieprawidłowości we wzroście i wyglądzie zewnętrznym organów drzewa. Ocenie podlegają: ekscentryczność lub deformacja korony oraz pochylenie drzewa (zwłaszcza na eksponowanych stanowiskach), widoczne na pobocznicy pnia pęknięcia wzdłużne korowiny oraz zarośnięte listwy mrozowe, występowanie ubytków wgłębnych i stopień rozkładu drewna w ich obrębie. Ocenę przeprowadza się wizualnie, poprzez porównanie wyglądu wybranych cech drzewa z zestawem grafów. W ocenie stosuje się skalę czterostopniową, w której stopień zerowy opisuje drzewo niezagrożone, natomiast trzeci odpowiada drzewu zagrożonemu w wysokim stopniu.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Joos K.A. 1997. Visuelle Baumansprache. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Fortbildungskurs 15 baum-und Holzexpertisen Holzwissenschaften, Forstschutz und Dendrologie.
Siewniak M., Kusche D. 2002. Baumpflege heute. Patzer-Verlag, Berlin – Hannover.

Publikacje powiązane tematycznie

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Zdjęcia

analiza statyki drzewa pod kątem możliwości złamania w metodzie wizualnej VTA
analiza statyki drzewa pod kątem możliwości złamania w metodzie wizualnej VTA

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt