Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

analizator ogólnego węgla organicznego (OWO)

(gleboznawstwo leśne), urządzenie służy do oznaczania w próbkach wodnych zawartości węgla całkowitego (TC),węgla nieorganicznego (IC) oraz całkowitego węgla organicznego (TOC) oraz azotu całkowitego (TN).
TC- węgiel całkowity zawarty w próbce spala się w temperaturze 680oC do dwutlenku węgla przechodząc przez utleniający katalizator. Produkty spalania ulegają schłodzeniu, odwodnieniu, usuwane są chlor i inne halogeny, a następnie w komorze pomiarowej analizatora gazów NDIR (niedyspersyjny analizator podczerwieni) mierzone jest stężenie dwutlenku węgla. Sygnał analogowy detekcji NDIR tworzy pik, powierzchnię piku mierzy oprogramowanie. Powierzchnia piku jest proporcjonalna do stężenia TC w próbce.
IC – węgiel nieorganiczny jest konwertowany do dwutlenku węgla i wykrywany przez NDIR.
TN – azot całkowity zawarty w próbce w temperaturze 720oC rozkłada się do tlenku azotu NO. Gaz nośny jest chłodzony i odwilżany, następnie dociera do detektora chemiluminescencyjnego, który wykrywa tlenek azotu. Sygnał z detektora daje pik, tym sposobem można zmierzyć stężenie TN w próbce.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Stanisław Brożek na podstawie: Dokumentacja projektowa budowy laboratorium i dokumentacja zakupionego urządzenia

Publikacje powiązane tematycznie

Zrealizowany projekt laboratorium Geochemii Środowiska Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Powiązane hasła

aparatura laboratoryjna

Zdjęcia

analizator ogólnego węgla organicznego (OWO)

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt