Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

antropopresja

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), [gr. ánthropos = człowiek + łac. pressio = ucisk], bezpośrednie lub pośrednie oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne, prowadzące do różnorodnych jego zmian. Mogą one mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny charakter. Niekorzystna a. wiąże się z licznymi zaburzeniami w funkcjonowaniu podstawowych układów ekologicznych, znacznym przekształceniem krajobrazu, a także modyfikacją istniejących w przyrodzie czynników ekologicznych (np. wzrost temperatury na Ziemi). Wszystko to pociąga nieodwracalne zmiany w składzie gatunkowym biosfery. Antropopresja negatywna wynika z niepohamowanego rozwoju cywilizacyjnego i niewystępowania myślenia ekologicznego. Często pozornie przyjazne środowisku działania człowieka wywołują zmiany, których skutki obracają się przeciwko niemu samemu (bumerang ekologiczny). Pozytywna a. przede wszystkim łagodzi skutki niewłaściwego gospodarowania człowieka w przyrodzie. Obejmuje działania, które mają na celu przywracanie lub utrzymywanie naturalnych siedlisk, restytucję i ochronę gatunków, odnawianie zbiorowisk leśnych, ograniczanie zużycia zasobów naturalnych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Powiązane hasła

ochrona środowiska

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt