Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

arboretum

(ochrona przyrody), (łac. arbordrzewo), ogród dendrologiczny, dendrarium (gr. déndrondrzewo) – miejsce, w którym kolekcjonuje się drzewa i krzewy i zwykle prowadzi nad nimi badania. Przy arboretach często działają placówki naukowe badające różne aspekty życia roślin drzewiastych. Dawniej arboreta były zakładane głównie ze względu na walory estetyczne i badanie zdolności aklimatyzacyjnych obcych gatunków. Współcześnie kolekcje są gromadzone głównie według kryterium systematycznego (grupując spokrewnione gatunki i rodzaje) lub ekologicznego (tworząc kolekcje gatunków o podobnych wymaganiach siedliskowych). Według najczęstszych definicji arboretum jest szczególnym rodzajem ogrodu botanicznego, którego zasady tworzenia i funkcjonowania w Polsce określone są w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Ogrody botaniczne w Polsce zrzeszone są w Radzie Ogrodów Botanicznych. Aby móc oficjalnie posługiwać się nazwą "ogród botaniczny" muszą być jednocześnie zarejestrowane w Ministerstwie Środowiska. Dla pozostałych obiektów gromadzących drzewa i krzewy bardziej adekwatnym określeniem jest kolekcja dendrologiczna. Według niektórych źródeł arboretum to dowolna powierzchnia służąca uprawie kolekcji drzew i krzewów.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Marek Maciantowicz

Zdjęcia

arboretum
arboretum

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło ostatnio zmienione 2019-02-18 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt