Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

areał gatunku wędrownego

(ochrona przyrody), według definicji w Konwencji o ochronie wędrownych gatunków zwierząt - oznacza strefę występowania danego gatunku wędrownego, to znaczy wszystkie obszary wodne i lądowe zamieszkiwane przez dany gatunek wędrowny, w których przebywa on czasowo, które przekracza, lub nad którymi przelatuje w dowolnym czasie podczas swej naturalnej wędrówki.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz.U. 2003 nr 2 poz. 17) Art. I, ust. 1, pkt f)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt