Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

arenosole inicjalne

Opis
Zdjęcia
Zgłoś uwagę

(gleboznawstwo leśne), gleby podtypu arenosole inicjalne muszą spełniać kryteria typu → arenosole, a ich cechą charakterystyczną jest występowanie inicjalnego poziomu Ain, o zawartości węgla organicznego (C org.) poniżej 1% i miąższości poniżej 10cm lub o zawartości węgla powyżej 1% C, ale wtedy jego miąższość nie może być większa jak 2cm. Materia organiczna w tych glebach występuje w formie cząstek niezwiązanych z frakcją mineralną. Ich morfologię można przedstawić następująco: AinC–C. Znaczenie siedliskotwórcze i związki z naturalną roślinnością leśną przedstawiono w charakterystyce typu → arenosole. Najczęściej występują na wydmach nie pokrytych roślinnością drzewiastą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

arenosole inicjalne

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt