Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

arenosole właściwe

(gleboznawstwo leśne), gleby podtypu arenosole właściwe muszą spełniać kryteria typu → arenosole, a ich cechą wyróżniającą od innych podtypów arenosoli jest poziom Ain o zawartości węgla organicznego poniżej 1% C, ale o miąższości większej jak w arenosolach inicjalnych, to jest 10-30cm. Jeżeli teren jest zalesiony, to na powierzchni tej gleby odkłada się nieciągły poziom organiczny O. Gleby te są rozwiniętym stadium arenosoli inicjalnych po wkroczeniu roślinności leśnej. Morfologię arenosolu właściwego można przedstawić następująco: O–A–C. Znaczenie siedliskotwórcze i związki z naturalną roślinnością leśną przedstawiono w charakterystyce typu → arenosole.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP. Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt