Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

areometr

(gleboznawstwo leśne), areometr to przyrząd do badania gęstości cieczy, zawiesin. W gleboznawstwie przystosowany do mierzenia gęstości zawiesiny glebowej w sedymentacyjnej metodzie oznaczania uziarnienia. Metodą taką jest → metoda areometryczna uziarnienia gleb. Sprzęt ten jest podstawowym wyposażeniem pracowni wykonującej analizy gleb.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Stanisław Brożek

Publikacje powiązane tematycznie

Bednarek R, Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E. 1976. Analiza chemiczno rolnicza. PWN.
Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991 Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa.
Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J., (red. Komornicki T.) 1991. Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii, cz. II. Metody laboratoryjne analizy gleby. skrypt AR Kraków.

Zdjęcia

areometr

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt