Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Asfalt spieniony

Innowacyjne lepiszcze wytwarzane bardzo prostą metodą możliwe do stosowania w drogownictwie leśnym. Asfalt spieniony uzyskuje się po wprowadzeniu do gorącego lepiszcza o temperaturze około 175ºC małej ilości wody o temperaturze ok. 20ºC. Optymalne spienienie uzyskuje się przy wprowadzeniu do asfaltu wody w ilości od 1,5% do 4,0% pod ciśnieniem 0,5 MPa. Spienienie asfaltu uzyskuje się dzięki zastosowaniu specjalnego układu dysz w urządzeniu wytwórczym.
Wprowadzana do asfaltu woda gwałtownie paruje i rozpręża asfalt, w efekcie powodując jego spienienie. W ten sposób uzyskuje się pianę asfaltową, która składa się z pęcherzyków o mikrometrowych grubościach błonek. W omawianym procesie objętość asfaltu wzrasta kilkadziesiąt razy. Uzyskana piana asfaltowa z łatwością daje się rozprowadzić po powierzchni kruszywa w konsekwencji zlepiając poszczególne agregaty. Pożądanym składnikiem jest też niewielki dodatek cementu, który przyspiesza uzyskanie wymaganej nośności podbudowy.
Asfalt spieniony można stosować do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, które w formie gotowej przywożone są na drogę albo jako lepiszcze mieszane recyklerem z kruszywem bezpośrednio na drodze.
Spienienie asfaltu może również uzyskać poprzez zastosowanie odpowiednich dodatków wodonośnych tzw. zeolitów.
Zalety zastosowania asfaltu spienionego:
- możliwość wykorzystania kruszywa słabszej jakości,
- wzmocnienie wbudowanego wcześniej kruszywa, bez konieczności dowozu kruszywa w masie mineralno-asfaltowej,
- niewielka ilość asfaltu w masie (korzystne ze względów ekonomicznych i ekologicznych),
- szybkie odparowanie dodawanej wody, a tym samym bardzo szybkie stabilizowanie kruszywa,
- możliwość oddania drogi do ruchu po 24 godzinach od zakończenia prac,
- zwiększona szorstkość nawierzchni,
- mniejsze zużycie energii na wytworzenie mieszanki, (otoczenie kruszywa i odpowiednie zagęszczenie MMA przy niższej temperaturze),
- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery,
- poprawa warunków pracy z uwagi na ograniczenie emisji gazów.

Publikacje powiązane tematycznie

https://edroga.pl/drogi-i-mosty/technologia-asfaltu-spienionego-26102982/all-pages                                                    https://pub.pollub.pl/publication/19086/

1. Iwański M., Chomicz-Kowalska A. (2008): Właściwości podbudowy wykonanej w technologii recyklingu na zimno z asfaltem spienionym [w:] Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa. Zagadnienia Materiałowo-Technologiczne Infrastruktury i Budownictwa. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008; 39-46.
2. Iwański Marek, Chomicz-Kowalska Anna(2006): Przydatność do spienienia asfaltów drogowych stosowanych w Polsce. Drogownictwo; 2006, s. 267-271 3. https://pub.pollub.pl/publication/19086/

Autor: Andrzej Czerniak

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-04-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt