Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

astosowania zdjęć mikrofalowych w lasach

(geomatyka), zdjęcia mikrofalowe mogą być wykorzystywane do identyfikacji i określania zasięgu pokrywy leśnej, rozpoznawania typów lasu i dominujących w nim gatunków, określania struktury przestrzennej lasu i klasyfikacji grup wiekowych drzewostanów. Powstały modele zależności sygnału mikrofalowego od rożnych parametrów drzewostanów: wysokości, liczby pni, zwarcia koron, zasobności. Poprzez analizy prowadzone na zdjęciach mikrofalowych można też wyznaczać miąższość pni.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

„Słownik geomatyczny” zawarty w publikacji „Geomatyka w Lasach Państwowych – Część II. Poradnik praktyczny”, CILP, Warszawa 2013 r.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt