Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

autekologia

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), [gr. autós = sam +kos = dom, domostwo + lógos = nauka], dział ekologii badający różnorodne powiązania i zależności jednego gatunku (lub organizmu) od biotycznych i abiotycznych czynników środowiska. Bada m.in. miejsce danego gatunku w łańcuchu troficznym, jego zakres tolerancji na różne nieożywione czynniki środowiskowe, adaptacje i zależności wewnątrz- i zewnątrzgatunkowe. Określa także sposoby wzajemnego oddziaływania gatunku (lub organizmu) na swoje otoczenie i otoczenia na niego. Autoekologia wykorzystuje osiągnięcia innych nauk biologicznych, takich jak fizjologia, anatomia, morfologia, embriologia, genetyka, ewolucjonizm. Z jej dorobku z kolei korzysta rolnictwo i leśnictwo. Autoekologia dzieli się na ekologie poszczególnych gatunków. Wyróżnia się np. ekologię bociana białego, ekologię pszczoły miodnej, ekologię człowieka.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Powiązane hasła

synekologia

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt