Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

autorskie prawo majątkowe

(zarząd przypadający oraz sprawowany przez Lasy Państwowe), szczególny przypadek prawa podmiotowego; jest to mianowicie prawnie zagwarantowana możliwość korzystania przez twórcę (lub jego spadkobierców) na zasadach wyłączności z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do uzyskiwania wynagrodzenia za korzystanie z utworu – chyba że przepisy właściwe w sprawach prawa autorskiego i prawach pokrewnych stanowią inaczej. 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt