Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

autorskie prawo osobiste

(zarząd przypadający oraz sprawowany przez Lasy Państwowe), szczególny przypadek prawa podmiotowego; jest to mianowicie prawnie zagwarantowana ochrona, nieograniczonej w czasie i niepodlegającej zrzeczeniu się lub zbyciu, więzi twórcy z utworem, a w szczególności ochrona:

1) autorstwa utworu;

2) uprawnienia do:

a) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo,

b) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,

c) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,

d) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.    

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt