Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

bączek

(zoologia leśna, ptaki), (łac. Ixobrychus minutus, ang. Little Bittern) ptak z rodziny Ardeidae (czaplowate), zaliczanej obecnie do rzędu Pelecaniformes (pelikanowe). Długość ciała 33-38 cm, rozpiętość skrzydeł 49-58 cm, masa ciała 100-150 g. Nasza najmniejsza czapla. Wyraźny dymorfizm płciowy. Samiec bardziej skontrastowany niż samica z czarnym wierzchem głowy i grzbietem oraz płowopomarańczowym spodem ciała i wierzchem skrzydeł. Samica bardziej brązowa z kreskowanym rysunkiem na grzbiecie i spodzie ciała, a plamy na skrzydłach są ciemniejsze. W Polsce występuje plamowo, głównie w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce. Zamieszkuje szuwary z zakrzewieniami, zarośnięte starorzecza. Gniazdo zakłada na lądowych roślinach zielnych lub szuwarach. W okresie V-VII składa 5-6 jaj, które wysiaduje samica na zmianę z samcem przez 17-19 dni. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, przeloty IV-V i VIII-IX. Pożywienie: ryby, płazy i inne drobne zwierzęta wodne. Liczebność w Polsce szacowana na ok. 700 par. Gatunek objęty ochroną ścisłą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Powiązane hasła

dymorfizm płciowy

Zdjęcia

Rysunki

bączek

Tabele

bączek

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt