Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

badania hydrogeologiczne

Opis
Zgłoś uwagę

(inżynieria leśna, hydrologia), podstawowym kierunkiem badań hydrogeologicznych jest określanie ilości i jakości wód użytkowych, zasad ich eksploatacji i ochrony przed zanieczyszczeniami. W szczególnych przypadkach badania hydrogeologiczne mają za zadanie ustalenie i zagospodarowanie złóż wód leczniczych i termalnych. Duże znaczenie w rejonach górniczych mają badania prowadzące do określenia hydrogeologicznych warunków udostepnienia i eksploatacji złóż kopalin użytkowych, oceny zagrożeń wodnych, pełniejszego wykorzystania wód kopalnianych oraz oceny wpływu górnictwa na środowisko wodne. W celu określenia ilości i jakości zasobów wód podziemnych oraz oceny stopnia ich zanieczyszczenia prowadzi się kompleksowe badania hydrogeologiczne, polowe i laboratoryjne, wykonuje się dokumentacje i opracowuje monografie hydrogeologiczne, zestawia mapy hydrogeologiczne, organizuje monitoring wód podziemnych oraz gromadzi się, przechowuje i udostępnia wyniki badań przy zastosowaniu systemów informatycznych. W pracach badawczych w zakresie ochrony środowiska wód szczególną uwagę poświęca się ocenie i prognozowaniu zubożenia i degradacji (jakościowej) wód podziemnych oraz migracji zanieczyszczeń.ang. hydrogeological investigations

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Powiązane hasła

mapa hydrogeologiczna

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt