Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

badania lekarskie końcowe

Opis
Zgłoś uwagę

(bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie), profilaktyczne badanie okresowe pracowników pracujących w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających po zaprzestaniu pracy w tych warunkach lub po rozwiązaniu stosunku pracy. Badania te wykonywane są w przypadku, gdy zainteresowany pracownik zgłosi wniosek objęcia go tymi badaniami.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Piotr Gotowicki

Zgłoś uwagę do hasła

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt