Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

badania lekarskie okresowe

Opis
Zgłoś uwagę

(bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie), każde kolejne profilaktyczne badania lekarskie obecnego pracownika potwierdzające brak lub istnienie przeciwwskazań do wykonywania czynności służbowych na określonym stanowisku i w określonych warunkach środowiska pracy (czynniki szkodliwe, uciążliwe, zagrożenia) w terminach określonych przez lekarza.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Piotr Gotowicki

Zgłoś uwagę do hasła

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt