Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

badania wstępne

(ergonomia w leśnictwie), badaniom wstępnym podlegają:
1. osoby przyjmowane do pracy,
2. pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowisko pracy,
3. inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których   występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.Badaniom tym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników [...], (Dz. U. 1996 r. nr 69, poz. 332) ze zm.:(Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 375); (Dz.U. z 1998 r. Nr 159, poz. 1057); (Dz. U. z 2001 r. Nr 37, poz. 451); (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1405).

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt