Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

badanie aparaturą VSS

Badanie aparaturą VSS to polowa metoda wykorzystywana do określenia nośności nawierzchni i podłozy drogowych dogowych oraz wskaźnika odkształcenia, poprzez pomiar odkształceń pionowych powstałych na skutek wytwarzanego obciążenia statycznego na podstawie których oblicza się  modułu odkształcenia (pierwotny i wtórny). Pomiar wykonywany jest zgodnie z BN-64/8931-02 oraz PN-S-02205, płytą o średnicy 300 mm w zakresie obciążeń od 0 do 0,45 MPa przy dwukrotnym wykonaniu pomiaru: pierwszy dla określenia modułu pierwotnego i drugi modułu wtórnego. 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

dr hab. inż. Grzegorz Trzciński

https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/prace-naukowo-badawcze-zrealizow_3435/documents/TG%20152%20BADANIE%20I%20USTALENIE%20ZAL%20KOREL%20DLA%20OCENY.pdf      http://inzynieria.weebly.com/metody-bada324.html   https://www.inzynieriasrodowiska.com.pl/images/pdf_encyklopedia/badania_zageszczenia_podloza.pdf 

Publikacje powiązane tematycznie

S. Rolla. 185. badania materiałów i nawierzchni drogowych. WKiŁ Warszawa.   G. Trzciński. 2011. Analiza parametrów technicznych dróg leśnych w aspekcie wywozu drewna samochodami wysokotonażowymi.  Wydawnictwo SGGW. Warszawa    M. K. KUMOR, J. FARMAS, Ł. A. KUMOR   WYBRANE ZWIĄZKI KORELACYJNE PARAMETRÓW ZAGĘSZCZENIA OKREŚLONE METODAMI VSS I LFG. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 4 (2013)              PN-S-02205: 1998        „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt