Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

badanie polowe

(inżynieria leśna, gruntoznawstwo), badania geotechniczne wykonywane w terenie. W zakres badań polowych wchodzą między innymi: wiercenia, badania geofizyczne, testy penetracji (np. sondowania statyczne i dynamiczne), testy in situ (testy presjometryczne i dylatometryczne, obciążenie płytą, testy sondą obrotową i testy wodoprzepuszczalności), pobieranie próbek gruntów i skał, pomiary zwierciadła wody gruntowej, testy w dużej skali, monitorowanie itp.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

PN-B-02481:1998 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. PKN Warszawa

Powiązane hasła

badania geotechniczne

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt