Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

bąk

(zoologia leśna, ptaki), (łac. Botaurus stellaris, ang. Bittern) ptak z rodziny Ardeidae (czaplowate), zaliczanej obecnie do rzędu Pelecaniformes (pelikanowe). Długość ciała 69-81 cm, rozpiętość skrzydeł 100-130 cm, masa ciała 870-2000 g. Ubarwienie brązowe i rdzawe, plamkowane, kreskowane i prążkowane brunatno. Nogi stosunkowo krótkie o długich palcach. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. W Polsce dość rozpowszechniony, choć niezbyt liczny gatunek lęgowy. Zamieszkuje rozległe trzcinowiska. Prowadzi bardzo skryty tryb życia spędzając większość czasu w szuwarach. Swoją obecność wiosną zdradza donośnym buczącym głosem słyszalnym nawet z odległości kilku kilometrów. W okresie IV-V składa 5-6 jaj, które wysiaduje wyłącznie samica przez 25-26 dni. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, przeloty III-IV i IX-XI, zimuje w zachodniej Europie i basenie Morza Śródziemnego. Pożywienie: ryby, płazy i inne drobne zwierzęta wodne. Liczebność w Polsce szacowana na 4100-4800 par. Gatunek objęty ochroną ścisłą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Zdjęcia

Rysunki

bąk

Tabele

bąk

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt