Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

bakterie glebowe

(gleboznawstwo leśne), bakterie żyjące w glebie to → organizmy glebowe, jednokomórkowe o mikroskopijnych wymiarach, od 0,5 do 2,0 µm (1 µm = 0,001mm). Bakterie są ważnym czynnikiem glebotwórczym i odgrywają zasadniczą rolę w krążeniu materii i przepływie energii w przyrodzie, przez udział w rozkładzie materii organicznej (butwienie, gnicie, fermentacja). Niektóre z nich (np. Azotobacter, Rhizobium) wiążą azot atmosferyczny, inne przekształcają organiczne związki azotowe w sole amonowe (→ amonifikacja), jeszcze inne utleniają związki amonowe (→ nitryfikacja) do azotanów (np. Nitrosomonas i Nitrobacter). Inne znów redukują azotany z powrotem do soli amonowych (→ denitryfikacja) i azotu cząsteczkowego. Z działania bakterii korzysta wiele gałęzi przemysłu. Mają też zastosowanie w oczyszczalniach ścieków. Powszechnie znane są bakterie wywołujące choroby zakaźne roślin, zwierząt i ludzi.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Paul E.A., Clark F.E. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Publikacje powiązane tematycznie

Paul E.A., Clark F.E. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Encyclopedia of Soil Science. 2002.
Marcel Dekker Inc. New York, Basel. Munsell Soil Color Charts 1975.Munsell Color Company. Baltimore MD.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt