Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

balustrada

(turystyka), balustrada jest to konstrukcja zabezpieczajaca użytkowników chodników, schodów i pochylni, ale również szlaków i tras turystycznych, ścieżek itp. przed upadkiem z wysokości.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Autor: Wioletta Kacprzyk na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Tekst pierwotny: Dz.U.1999.43.430

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt