Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Bank Danych o Lasach

Portal internetowy, zawierający dane o zasobach leśnych i stanie lasów w Polsce. Ustawa o lasach nakłada na Lasy Państwowe obowiązek „prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów” (art. 13a). W 2009 roku w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) powstał zespół, którego zadaniem było opracowanie koncepcji budowy i funkcjonowania banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów w Polsce (BDL). Wdrożeniem tej koncepcji, w latach 2010 – 2012, zajęło się Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Prace obejmowały zaprojektowanie i zebranie wymaganych danych, przetworzenie ich oraz utworzenie portalu internetowego. W ramach pilotażu zebrano dane z planów urządzenia lasu dla wszystkich lasów w zarządzie PGL Lasy Państwowe oraz dane z okresowych prac urządzeniowych dla lasów innych form własności, z obszaru trzech województw: małopolskiego, mazowieckiego i podkarpackiego. Rezultatem prac było udostępnienie portalu internetowego prezentującego wyniki w postaci przekrojowych zestawień i mapy interaktywnej. Kolejnym krokiem było wykonanie na zlecenie DGLP rozbudowy BDL, tak aby informacje obejmowały pozostałe 13 województw. Od grudnia 2014 roku udostępniono publicznie zasoby Banku Danych o Lasach w nowej postaci. Podstawowe cele banku danych o lasach to: gromadzenie, przechowywanie i aktualizacja danych o lasach wszystkich form własności, opracowywanie i przetwarzanie danych umożliwiające ich interpretację, umożliwienie prowadzenia analiz oraz prognozowania rozwoju zasobów leśnych i możliwości ich użytkowania , prezentacja, rozpowszechnianie i udostępnianie informacji o lasach oraz wspieranie badań naukowych, propagowanie standardów zbierania danych i przetwarzania danych o zasobach leśnych i przyrodniczych.
Potencjalnymi beneficjentami Banku Danych o Lasach są różne szczeble organizacji i zarządzania w leśnictwie, ochrony środowiska, jednostki naukowe i społeczeństwo. Bank dostarcza informacji na potrzeby statystyki publicznej, krajowej i międzynarodowej, a także dla potrzeb planowania przestrzennego.
Dane dotyczące prognoz rozwoju zasobów leśnych i możliwości użytkowania głównego generowane są dla każdego roku na podstawie aktualnych danych i następnie udostępnianie użytkownikom. Korzystanie z tego narzędzia jest powszechne i nieodpłatne.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Autor: dr inż. Wojciech Gil

 

www.bdl.lasy.gov.pl

Autor: Piotr Adamski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2019-11-22 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt