Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

bank genów

(hodowla lasu, genetyka i selekcja drzew leśnych), 1) systematyczne działania dążące do trwałego zachowania zasobów genowych określonego organizmu w miejscu występowania (In situ), lub poza miejscem występowania (Ex situ). W Lasach Państwowych 13.XII.1995 r. rozpoczął działalność Leśny Bank Genów (LBG) w Kostrzycy gdzie w blokach chłodniczych przechowywane są zarodki roślin, które w razie klęski ekologicznej umożliwią odtworzenie populacji o znanym składzie genetycznym.

Cele LBG:
• zachowanie zmienności genetycznej Ex situ, In situ,
• przeciwdziałanie redukcji genetycznej,
• działania na rzecz zachowania ginących populacji i restytucji ginących gatunków,
• zachowanie rezerw genowych zgodnie z założeniami „Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej” Rio de Janeiro 1991.

2) Informatyczna baza danych o sekwencjach DNA, w Europie pod nazwą EMBL w USA GenBank.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Fonder W., Matras J., Załęski A., 2007. Leśna baza nasienna w Polsce. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt