Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

bariery ochronne

Opis
Zgłoś uwagę

(inżynieria leśna, drogownictwo leśne), jest urządzeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale jest także fizyczną przeszkodą, która w przypadku uderzenia w nią pojazdu stanowić może zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu drogowego.Zasadniczym celem stosowania drogowych barier ochronnych jest ochrona zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa osób i budowli znajdujących się w otoczeniu drogi. Bariery ochronne można stosować jedynie wtedy, gdy ich brak mógłby mieć bardziej negatywne skutki dla osób przebywających w pojeździe oraz dla osób i obiektów znajdujących się w obszarze zagrożonym, niż w przypadku zastosowania barier. Na drogach leśnych takich sytuacji jest niewiele, a w znacznej części przypadków można ograniczyć stosowanie drogowych barier ochronnych poprzez przeprojektowanie przebiegu drogi lub stosowanie rozwiązań inżynierskich. Na drogach publicznych warunki stosowania barier ochronnych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 Nr 220, poz. 2181 z póź. zm.), norma PN-EN 1317 „Systemy ograniczające drogę”  oraz  "Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” GDDKiA zarządzenie nr 31 z dnia 23.04.2010. Wyżej wymienione przepisy dotyczą jednak dróg publicznych, a niektóre tylko dróg krajowych. Dlatego stosowanie barier ochronnych na drogach leśnych powinno mieć miejsce w wyjątkowych sytuacjach wynikających z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drodze.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Grzegorz Trzciński

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt