Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

baza danych

(geomatyka), zbiór danych opisowych i/lub geometrycznych posiadający określoną strukturę wewnętrzną wiernie oddającą treść zawartych w zbiorze informacji, przechowywany w postaci tabelarycznej i zapisany w formie analogowej bądź cyfrowej (wówczas na elektronicznych nośnikach pamięci). Zbiór uporządkowanych w określony sposób informacji, mający określoną strukturę wewnętrzną definiującą sposób, znaczenie i sens zawartych informacji. Dostęp do żądanej informacji odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych programów. Bazy danych w SIP to cyfrowy zapis informacji. Rozróżniamy w nim: relacyjny model danych, hierarchiczny model danych, sieciowy model danych oraz obiektowe bazy danych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

„Słownik geomatyczny” zawarty w publikacji „Geomatyka w Lasach Państwowych – Część II. Poradnik praktyczny”, CILP, Warszawa 2013 r.

Powiązane hasła

daneatrybut

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt