Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

baza noclegowa

(turystyka), baza noclegowa to obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania bez względu na rodzaj obiektu, właściciela i lokalizację, a także obiekty o podstawowym przeznaczeniu niezwiązanym z turystyką, które czasowo wykorzystywane są przez turystów (np. domy studenckie, hotele robotnicze). Baza noclegowa to podstawowy element zagospodarowania turystycznego, na który składają się obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe i urządzenia obsługi ruchu turystycznego umożliwiające turyście nocleg poza miejscem stałego zamieszkania. Do leśnej bazy noclegowej można zaliczyć: ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, ośrodki edukacji przyrodniczo-leśnej, kwatery myśliwskie, pokoje gościnne itp.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003. Tekst pierwotny: Dz.U.2002.146.1227

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt