Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

bazalt, bazalt oliwinowy

(gleboznawstwo leśne), skała magmowa, wylewna, złożona z szarego i czarnego ciasta skalnego i minerałów ciemnych i czarnych, zasadowych odpowiadająca gabru w grupie skał magmowych głębinowych. Często występuje z prakryształami oliwinu i wtedy przyjmuje nazwę bazalt oliwinowy. W Polsce występuje na Dolnym Śląsku. W Żółkiewce k. Strzegomia występuje bazalt gąbczasty. Skała trudno wietrzejąca, zwietrzelina zwykle silnie kamienista, o dobrej przydatności glebotwórczej ze względu na korzystny dla roślin skład chemiczny. Ze zwietrzeliny bazaltowej powstają eutroficzne gleby i żyzne siedliska w lasach.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988. Definicja własna autora.

Publikacje powiązane tematycznie

Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa 1993.
Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Borkowska M., Smulikowski K.: Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol., W-wa 1973.
Maślankiewicz K.: Wstęp do nauki o skałach. Wyd. Geol., Warszawa 1967.
Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J. 1993: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. I. Rozpoznawanie minerałów i skał glebotwórczych. Skrypt AR w Krakowie.
Redlicz-Ruhlowa H., Wiśniewska-Żelichowska M.: Podstawy geologii. Wyd. Sz. i Pedagog., W-wa 1988.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Zdjęcia

bazalt, bazalt oliwinowy
bazalt oliwinowy
bazalt, bazalt oliwinowy

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt