Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

bezjądrowe organizmy (akarionty)

(botanika leśna, systematyka roślin), jednostka systematyczna w randze królestwa obejmująca organizmy, których komórki mają bardzo prostą strukturę – materiał zawierający informację genetyczną nie jest izolowany od cytoplazmy błoną. Brak jądra powoduje, że komórki tych organizmów nie mają precyzyjnych mechanizmów podziału komórkowego, takich jak mitoza i mejoza i nie mają także chromosomów typowych dla organizmów eukariotycznych. W komórkach tych brak również takich organelli, jak mitochondria plastydy, struktury Golgiego, nie ma w nich też prądów plazmatycznych. Królestwo Procaryota  dzieli się na dwa podkrólestwa – Archebacteria (archebakterie) i Eubacteria (eubakterie). Do pierwszej grupy należą bakterie zamieszkujące skrajne siedliska beztlenowe i silnie zasolone oraz wody o wysokiej temperaturze. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech archebakterii jest budowa lipidów wchodzących w skład błony komórkowej (rozgałęzione łańcuchy połączone z cząsteczką glicerolu wiązaniem eterowym). Podkrólestwo Eubacteria, u którego przedstawicieli lipidy w błonie komórkowej o prostych łańcuchach są połączone z cząstką glicerolu połączeniem estrowym, obejmuje organizmy bardzo różnorodne, jednokomórkowe i wielokomórkowe oraz samożywne i cudzożywne. Eubakterie dzielimy na trzy duże gromady: sinice (Cyanophyta) i protochlorofity (Protochlorophyta), w większości samożywne formy fotosynetyzujące, oraz bakterie (Bacteria), przeważnie cudzożywne, rzadziej chemoautotrofy.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szweykowska A., Szweykowski J. 2007. Botanika. T. 2. Systematyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt