Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Biehler Ryszard

(historia i tradycja leśna), Ryszard Biehler urodził się 4 X 1878 r. w Bauske (Kurlandia). Egzamin dojrzałości złożył w 1899 r. w gimnazjum w Mitawie (Łotwa). Studia leśne odbył w Wyższej Szkole Technicznej w Karlsruhe, w Badenii i Akademii Leśnej w Münden w latach 1899-1903. Stopień doktora filozofii i magistra nauk wyzwolonych uzyskał w 1904 r. na Uniwersytecie w Giessen. W okresie od 1904 do 1916 r. był inspektorem lasów zarządzającym majątkami ziemskimi, pełnił funkcję nadleśniczego i uczestniczył w pracach rady zajmującej się organizacją pozyskiwania drewna opałowego. W latach 1918-1921 był profesorem zwyczajnym Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także pierwszym po wojnie dziekanem. Później pracował jako inspektor urządzania lasów Departamentu Rolnictwa oraz inspektor obwodowy Zarządu Okręgowego Lasów Państwowych w Wilnie i Gdańskiej Dyrekcji Lasów w Toruniu. W 1924 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Poznańskim, w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin, a w 1925 r. został mianowany profesorem zwyczajnym Katedry Hodowli Lasu, którą kierował aż do wybuchu wojny. Od roku akademickiego 1924/25 prowadził wykłady, ćwiczenia i seminaria, również z urządzania lasu. Był autorem dwutomowego podręcznika "Hodowla lasu" wydanego w latach 1921-1923. W 1926 r. na Międzynarodowym Kongresie Leśnym w Rzymie wygłosił referat "Zasady zalesień dużych powierzchni", wydrukowany w materiałach Kongresu. W 1927 r. ukazał się jego dodatek i uzupełnienie Hodowli lasu. Profesor opublikował też kilka artykułów na temat uprawy lasu w dziale naukowym „Kalendarza Leśnego Informacyjnego" w Wilnie oraz przygotował kilka opracowań dotyczących hodowli zwierzyny i ptactwa łownego do trzeciego tomu dzieła zbiorowego "Hodowla zwierzyny". Pod kierunkiem profesora Biehlera powstało pięć prac doktorskich. Profesor Biehler był członkiem Komisji Doświadczalnictwa Leśnego przy Ministrze Rolnictwa oraz innych komisji powoływanych do oszacowania wartości lasów i dotyczących odnowienia zniszczonych przez działania wojenne i przez owady terenów leśnych w Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie, Toruniu, Bydgoszczy i Poznaniu. Od 1925 r. był delegatem Rady Wydziału Rolniczo-Leśnego UP ds. Nadleśnictwa Zielonka, przydzielonego Sekcji Leśnej. Był też delegatem do senatu akademickiego i członkiem Towarzystwa Naukowo-Leśnego Finlandii. W 1929 r. został odznaczony Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. Profesor Ryszard Biehler zmarł w 1945 r. w wieku 67 lat.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kazimierz Urbański – Ryszard Biehler (1878-1945). W: Dzieje akademickich studiów leśnych w Poznaniu 1919-2009. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2009.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt